به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا

آشپزخانه و سلف غذاخوری دانشگاه، تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد

واحد انفورماتیک دانشگاه سوره